Loading...
/Begrippen
Begrippen2021-05-04T14:32:12+02:00

Tijdens uw zoektocht naar een ooglaserkliniek, kunt u allerlei technische en specialistische begrippen tegenkomen. Soms worden er zelfs verschillende benamingen gebruikt voor hetzelfde begrip. Dit kan erg verwarrend zijn. Daarom hebben wij voor u een lijst opgesteld met de meest voorkomende en, voor de gewone mens, onbegrijpelijke begrippen.

Begrippen

 1. Aberraties/Brekingsafwijkingen
 2. Amblyopie/Lui oog
 3. Astigmatisme/Cilindrische afwijking
 4. Blepharitis/Ooglidrand ontsteking
 5. Cataract/Staar
 6. Consensus Refractiechirurgie
 7. Droge ogen
 8. Epitheel
 9. Excimer Laser
 10. Excimer laserbehandeling
 11. Hoornvlies/Cornea
 12. Hypermyopie/Verziendheid
 13. Keratoconus
 14. Laser
 15. Lasek (Laser Assisted Epithelial Keratomileusis)
 16. Lasik (Laser Assisted In Situ Keratomileusis)
 17. Myopie/Bijziendheid
 18. Nachtblindheid
 19. Netvlies
 20. NOG
 21. NRGC
 22. PRK (Photo refractieve keratectomie)
 23. Refractieafwijking
 24. Refractiechirurgie
 25. SMILE
 26. Vooronderzoek
 27. Wavefront
 28. ZKN

Aberraties/Brekingsafwijkingen

Aberraties zijn brekingsafwijkingen van het oog waardoor u niet scherp kunt zien. Deze aberraties zijn grofweg in te delen in 2 profielen of ordes:

 1. Lage-orde aberraties
  Dit zijn de ‘normale’ brekingsafwijkingen die met een bril of lenzen gecorrigeerd kunnen worden. Hieronder vallen: verziendheid (hypermetropie), bijziendheid (myopie) en cilindrische afwijkingen (astigmatisme).
 2. Hoge-orde aberraties
  Dit zijn complexere brekingsafwijkingen die alleen met een ooglaserbehandeling gecorrigeerd kunnen worden. Deze hoge-orde profielen zijn vergelijkbaar met een hobbelig maandoppervlak in plaats van een ronde voetbalvorm. Hieronder vallen: nachtblindheid, lichtkringen en halo’s.

Amblyopie/Lui oog

Amblyopie is een slecht gezichtsvermogen in een oog, ontstaan doordat dit oog zich in de vroege kinderjaren niet normaal heeft kunnen ontwikkelen. In het Nederlands spreekt men van een ‘lui oog’.

Astigmatisme/Cilindrische afwijking

Astigmatisme of een cilinderafwijking is een refractieafwijking die vaak gepaard gaat met verziendheid of bijziendheid. Astigmatisme wordt veroorzaakt door een onregelmatig gevormd hoornvlies. Het oppervlak van het hoornvlies is torisch, ellipsvormig als een rugbybal, in plaats van volkomen rond als een basketbal. Lichtstralen die door een ellipsvormig hoornvlies passeren buigen ongelijk, waardoor twee brandpunten ontstaan. Daardoor is het zicht op de meeste afstanden vaag.

Blepharitis/Ooglidrand ontsteking

Blepharitis is een ontsteking van de ooglidrand. Dit gaat vaak gepaard met jeuk, irritatie en soms een rood oog.

Cataract/Staar

Cataract of staar is het troebel worden van de ooglens. Dit gebeurt met het toenemen van de leeftijd. Het troebel worden komt doordat eiwitten zich afzetten op de heldere, doorzichtige ooglens. Hierdoor verliest het zijn doorzichtigheid en lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur.

Iedereen die ouder wordt, krijgt daarmee te maken. Maar niet iedereen heeft er echt last van. De oplossing van staar is het verwijderen van de troebele ooglens en deze vervangen door een nieuwe lens. Deze kunstlenzen zijn er in verschillende varianten:

 1. Monofocaal
  Deze lens kent één brandpunt. U kunt dus kiezen uit verzien in combinatie met een leesbril of andersom.
 2. Multifocal
  Deze lens kent twee brandpunten. Hiermee kunt u na de staaroperatie zonder bril zien. U ziet dus van zowel dichtbij als veraf scherp.

Consensus Refractiechirurgie

In de Consensus refractiechirurgie staan de richtlijnen omschreven waaraan alle NOG-geregistreerde artsen moeten voldoen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke onderzoeken omtrent de kwaliteit en veiligheid van ooglaseren.

Droge ogen

Droge ogen ontstaan door een tekort aan traanvocht of traanvocht van mindere kwaliteit. Hierdoor is het oog niet vochtig genoeg waardoor u last kunt hebben van jeukende, vermoeide, pijnlijke en branderige ogen. Voldoende traanvocht zorgt ervoor dat u scherp ziet en beschermt uw ogen ook tegen vuil, infecties en stof.

Epitheel

Het hoornvlies is het heldere deel van het oog en bestaat uit vijf lagen. Het buitenste, beschermende laagje van het hoornvlies is het epitheel. U kunt het epitheel vergelijken met uw huid. De cellen van het epitheel vernieuwen zich continu, net zoals de cellen van de huid. Na een beschadiging van het epitheel vernieuwen de cellen zich zonder littekenweefsel.

Excimer Laser

Dit is een laser voor de behandeling van refractieafwijkingen. De laserstraal verwijdert (door verdamping) een dun laagje weefsel met een diameter van 5-7 millimeter.

Excimer laserbehandeling

De excimer laser is een geconcentreerde bundel licht (ultraviolet licht) die bij elke straal microscopische, kleine hoeveelheden weefsel van het hoornvlies kan verwijderen. Daardoor wordt bij- of verziendheid gecorrigeerd.

Hoornvlies/Cornea

Het hoornvlies of cornea is het buitenste deel van het oog. Door dit vlies komt het licht het oog binnen.

Hypermyopie/Verziendheid

Hypermyopie of verziendheid is een refractieafwijking waarbij u in de verte wel goed kunt zien, maar dichtbij minder goed. Dit komt doordat de binnenvallende lichtstralen door het hoornvlies en de ooglens niet sterk genoeg gebroken worden. De lichtstralen komen dan samen achter het netvlies en daardoor ontstaat een onscherp beeld.

Verziend bijziend

Keratoconus

Keratoconus is een afwijking van het hoornvlies. De vorm van het hoornvlies wijkt af van de normale vorm van een voetbal. In plaats daarvan heeft het hoornvlies een kegelvormig hoornvlies. Dit is ook de letterlijke betekenis van keratoconus: ‘kegelvormige cornea’.  Hierdoor wordt het licht niet op de juiste wijze gebroken en ontstaat er een onscherp beeld.

Laser

Dit is de afkorting van: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dit is een specifieke wijze van licht opwekken. Er kan een lichtstraal met bepaalde eigenschappen worden gegenereerd. Deze lichtstraal kan voor verschillende (medische) doeleinden ingezet worden.

Lasek (Laser Assisted Epithelial Keratomileusis)

Bij de Lasek ooglaserbehandeling wordt de oppervlakkige cellaag (het epitheel) van het hoornvlies losgeweekt en opzij geschoven. Dit flapje blijft aan 1 zijde vastzitten. Hierna past de laser de dikte en de bolling van je hoornvlies aan. Het hoornvliesflapje wordt na de behandeling weer teruggelegd.

Lasik (Laser Assisted In Situ Keratomileusis)

De Lasik-methode is de techniek waarbij een ‘flapje’ in het hoornvlies wordt gemaakt, wat aan de bovenkant blijft vastzitten. Door dit flapje om te slaan, kan de oogarts met de laser de benodigde correctie maken aan de bolling van het hoornvlies. Na de laserbehandeling wordt het flapje teruggelegd. Dit hoeft niet gehecht te worden.

Deze behandeling wordt gekenmerkt door een snelle genezing en lage pijnervaring. Van de LASIK behandeling worden verschillende varianten toegepast:

 1. Intralasik
  Hierbij wordt de flap gecreëerd met behulp van een microkeratoom, een heel klein chirugisch mesje.
 2. Intralasik Femtosecond
  Hierbij wordt de flap gecreëerd met behulp van een zeer nauwkeurige laser, de Femtosecond laser, geleverd door de Zwitserse firma Ziemer.
 3. EPI-Lasik
  Het bovenste laagje van het hoornvlies wordt opzij geschoven door het gebruik van zogenaamde micro trillingen. Na het laseren worden de weggetrilde cellen weer teruggeplaatst. Dit terugplaatsen zou zorgen voor een snellere genezing na de behandeling.

Myopie/Bijziendheid

Myopie of bijziendheid is een refractieafwijking waarbij u dichtbij wel goed kunt zien, maar in de verte niet. Dit komt doordat de binnenvallende lichtstralen te sterk gebroken worden door het hoornvlies en de ooglens. Hierdoor vallen de lichtstralen voor het netvlies waardoor een onscherp beeld ontstaat. Alle voorwerpen die dichtbij zijn kunnen wel worden waargenomen, vandaar bijziendheid.

Nachtblindheid

Nachtblindheid is de verzamelnaam van zichtafwijkingen die zich specifiek voordoen in situaties van weinig of geen licht. Waar het zicht overdag goed is, is dit ’s-nachts niet het geval.

Het netvlies bestaat uit 2 soorten lichtgevoelige cellen: de kegeltjes en de staafjes. Bij voldoende licht nemen de kegeltjes de ‘kijkfunctie’ op zich.
Is er minder licht of is het donker dan werken alleen de staafjes. Nachtblindheid wordt dus veroorzaakt doordat de staafjes minder goed functioneren. Hierdoor ziet u niet scherp meer zodra het wat donkerder is.

De oorzaak van deze slecht functionerende staafjes kan verschillend zijn:

 • Een erfelijke stoornis aan het netvlies.
 • Het ontstaan van staar.
 • Tekort aan vitamine A.

Netvlies

Het netvlies bestaat uit 2 soorten lichtgevoelige cellen: de kegeltjes en de staafjes. Deze lichtgevoelige cellen zetten de, door het hoornvlies, gebroken lichtstralen om in lichtbeelden die door de hersenen worden ‘vertaald’ naar beelden.

NOG

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de beroepsvereniging van oogartsen in Nederland. Het NOG stelt in Nederland de kwaliteitseisen vast waar elke refractiechirurg aan zou moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen, tezamen met een ZKN certificering van de kliniek, dragen bij aan de hoogst haalbare kwaliteitsnormen op het gebied van ooglaseren.

NRGC

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NRGC) is opgericht in 1997 als de werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Het NRGC heeft als doel de kwaliteit te bewaken en te bevorderen van de refractiechirugie in Nederland.

PRK (Photo Refractieve Keratectomie)

Bij de PRK-laserbehandeling wordt eerst de oppervlakkige cellaag (het epitheel) verwijderd. Deze moet na de behandeling weer teruggroeien. Daarna wordt met behulp van de laser de hoornvlieskromming gecorrigeerd. Hierdoor wordt het licht weer op de juiste manier gebroken waardoor het weer correct op uw netvlies valt. U ziet weer scherp zonder hulp van lenzen of bril.

Van de PRK behandeling worden verschillende varianten toegepast:

 1. PRK
  Bij de PRK methode wordt een deel van het epitheel met een verdunde alcoholoplossing losgeweekt en weggeschraapt. Vervolgens worden met de laser de benodigde aanpassingen aan het hoornvlies doorgevoerd.
 2. TransPRK
  Dit is de modernste versie van de PRK waarbij een zeer nauwkeurig deel van het epitheel door de laser wordt verdampt. Daarna past dezelfde laser de bolling van het hoornvlies aan. Deze correctie duurt nog geen 30 seconden per oog. Na de behandeling groeit het verdampte deel van het epitheel weer terug.

Refractie

Refractie betekent letterlijk ‘de breking van het licht’. De lichtstralen die het oog binnenvallen worden gebroken door het hoornvlies. Hierdoor vallen de lichtstralen keurig op het netvlies.

Refractieafwijking

Betekent letterlijk “brekingsafwijking”. Er is sprake van een refractieafwijking als de, door het hoornvlies, gebroken lichtstralen niet correct samenvallen op het netvlies.

Refractiechirurgie

Refractiechirurgie is een medische specialisatie van de oogarts. De refractiechirurg verandert met behulp van een laser de kromming van het hoornvlies. Hierdoor wordt het brekend vermogen van het hoornvlies beïnvloed. Door deze beïnvloeding wordt bij- of verziendheid gecorrigeerd. Hoe hoger de refractieafwijking, hoe meer hoornvliesweefsel er wordt verwijderd om weer een perfecte kromming van het hoornvlies te bewerkstelligen.

SMILE

De Relex SMILE ooglaserbehandeling is één van de nieuwste ooglasermethoden. Het is de afkorting van SMall Incision Lenticule Extraction. Bij deze methode wordt de bolling van het hoornvlies aangepast zonder dat er een flap wordt gemaakt of het epitheel wordt verwijderd.

De SMILE laser past de bolling van het hoornvlies aan waarna de verwijderde hoornvliescellen samen een zogenaamde lenticule vormen. Deze lenticule wordt verwijderd door een incisie in het hoornvlies met behulp van een pincet.

Vooronderzoek

Dit is een onderzoek waarin uw ogen worden getest op geschiktheid voor een ooglaserbehandeling. Alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de uitkomst van uw behandeling worden getest. Van groot belang is dat deze test gebeurd o.b.v. de voorschriften (de concensus) zoals vastgelegd door NRGC.

Wavefront 

Dit is een gepersonaliseerde toevoeging op de standaard laserbehandeling. De Wavefront ooglaser-methode houdt in dat er met behulp van speciale apparatuur een driedimensionaal plaatje van de specifieke vorm en karakteristieken van het hoornvlies wordt gemaakt. Elk hoornvlies is namelijk uniek, net zoals een vingerafdruk. Met behulp van deze informatie kan het hoornvlies veel nauwkeuriger behandeld worden en worden alle specifieke imperfecties (aberaties) van de tweede orde gecorrigeerd. Deze behandeling zorgt ervoor dat het maximale resultaat voor elk individuele oog behaald wordt. Door deze behandeling kan er een scherper zichtbeeld gecreëerd worden dan mogelijk is met een bril en/of lenzen.

ZKN

ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Het ZKN keurmerk staat voor de hoogste professionaliteit en kwaliteit in de medische zorg.

Uitgangspunten hierbij zijn:
• hoge kwaliteit
• persoonlijke aandacht
• geen wachttijden, patiëntveiligheid
• uitstekende service en nazorg